Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 13 Iunie 2018 Ora: 15:14

Împlinire și dăruire lui Hristos și neamului românesc

Însuflețiți de harul sfânt al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, am trăit în ziua de 1 mai 2018 bucuria duhovnicească a hirotoniei în treapta arhierească a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Atanasie, ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de Arhiereu‑vicar, cu titulatura „de Bogdania”, pe seama Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În urmă cu zece ani, la 8 Mai 2008, Preasfințitul Părintele nostru Siluan a devenit primul episcop al Eparhiei Ortodoxe Române a Italiei, după ce, încă din iulie 2004, trudise cu dragoste și însuflețire la întemeierea și organizarea vieții religioase a românilor din această țară. Noi, românii ortodocși din Italia, am împlinit zece ani de autentică viață în Hristos, prin jertfa alesului lui Dumnezeu, Preasfințitul nostru Părinte Episcop Siluan, care, încă de la început, și‑a luat alături pe Părintele Vicar Atanasie, ca împreună să împlinească din Episcopie o adevărată casă românească a mântuirii. Au fost zece ani de căutări, de emoții sfinte, de bucurii și de tristeți, de dăruire, de nădejde și credință, de jertfă pentru formarea unei eparhii cu români ortodocși dăruiți pentru mântuire și pentru neamul nostru românesc. Anul 2018 este un an de sărbătoare cu dragoste, dăruire și înnoire.

Preacuviosul nostru Părinte Atanasie a fost chemat la treapta plinătății harice pentru ca dragostea și dăruirea Sfinției Sale să rodească şi mai mult har. Părintele Atanasie este fiul Moldovei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Bogdania este Moldova Mare, Moldova lui Alexandru cel Bun și a lui Ștefan. Bogdania ne duce cu inima la întemeietorul Bogdan I (1363‑1367), iar oamenii săi sunt dăruiți de Dumnezeu. În limba slavă, Bog înseamnă Dumnezeu, iar dan înseamnă „a dat” – de unde înțelegem că cei care au numit Moldova cu numele de Bogdania au întâlnit între Nistru și Carpați oameni dăruiți lui Dumnezeu.

Dintre acești români bravi vine vrednicul nostru Arhiereu Vicar, căci din pruncie a fost hărăzit Părintelui Ceresc prin numele Tudor, de la Teodor – „Darul lui Dumnezeu”, Cel care l‑a chemat să poarte vrednicia harică a Bogdaniei și să împlinească  jertfa de dăruire lui Hristos și neamului românesc pentru care a fost ales. Părintele Atanasie poartă în inima și‑n sufletul său valorile sfinte ale neamului românesc. De la părinții săi, Eugen și Ala, a primit virtuțile credinței și lumina iubirii lui Hristos, împreună cu dăruirea pentru poporul și unitatea neamului românesc. O veche vorbă creștinească spune: „Mântuitorul alege și Își pregătește vasul în care Se așază!”. Dumnezeu l‑a ales, l‑a chemat și i‑a îndreptat inima și pașii spre culmile harului pentru că și‑a dăruit viața cu toată ființa slujirii semenilor săi.

Toți, preoți și credincioși, îl admirăm cu dragoste pentru viața, bunătatea și frumoasa slujire a lui Hristos! În acești ani, Arhiereul nostru Vicar a demonstrat că este un om al lui Dumnezeu în care se așază „har peste har”, este un vas curat în care darurile primite de la bunul Dumnezeu vor rodi deplin prin slujirea arhierească.

Ziua de marți, 1 mai 2018, a fost o zi cu adevărat minunată. În Catedrala cerească zidită pe temelia harului ce s‑a pogorât la rugăciunile celor opt arhierei împreună‑slujitori, ale celor 200 de preoți și mulțimii de credincioși veniți să guste din plinătatea harică, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Atanasie (Tudor) Rusnac a primit hirotonia întru arhiereu. Cu o seară înainte, vrednicul ales Arhiereu‑vicar a fost chemat oficial la treapta arhieriei, iar Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord i‑a dăruit prin cuvânt îndemnul ca inima sa să fie plină de lucrarea lui Hristos și să fie dăruită Bisericii și credincioșilor. În prima parte a zilei de 1 mai, cel chemat la treapta arhieriei a venit în fața soborului de arhierei, a preoților și credincioșilor, spre a mărturisi credința pe care o va păzi de uneltiri străine și o va propovădui cu râvnă în slujirea sa.

Câtă bucurie! Câtă lumină! Cât har! Întregul Sinod Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale a slujit cu această frumoasă ocazie: Înaltpreasfințitul Părintele nostru Arhiepiscop și Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părintele nostru Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, și Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Alături de stâlpii Ortodoxiei din Europa Occidentală și Meridională, a binevoit a participa și pionierul misiunii ortodoxe românești pe pământ italian, Înaltpreasfin-țitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Bucuria a fost desăvârșită de prezența unui vechi membru al Sinodului nostru Mitropolitan, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie, de puțină vreme ales ca întâistătător al eparhiei Hușilor. Acestora li s‑au alăturat în slujire 200 de preoți, de faţă fiind mulțime mare de credincioși.

După Mărturisirea de credință a Părintelui Atanasie a urmat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată în „Catedrala” cerească a Altarului de vară amenajat în incinta Centrului eparhial. Pacea slujirii, frumusețea cântării, glasurile pline de gingășie ale copilașilor de la „Sfinte Dumnezeule”, fiorul ce se simțea în rândul credincioșilor, toate acestea pregăteau pogorârea Harului peste cel ales ca Arhiereu, prin mâinile vrednice ale păstorilor Bisericii noastre drept slăvitoare. Un moment de neuitat, o fărâmă din lumina dumnezeiască pogorâtă pe pământ! Slavă Ție, Doamne, pentru toate!

Apoi, ca o pictură de care nu mai vrei să‑ți dezlipești niciodată ochii, l‑am găsit pe Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania între doi mari corifei ai Ortodoxiei noastre contemporane, Înaltpreasfințitul Părintele nostru Iosif și Înaltpreasfințitul Părinte Serafim. Ce imagine!

Și nicidecum nu poate fi uitat cuvântul Înaltpreasfințitului Iosif, cel care a sădit cu douăzeci de ani în urmă, în inima noului hirotonit episcop de astăzi, sămânța slujirii lui Hristos, când rememorează tot parcursul, adesea anevoios, dar întotdeauna folositor, al Preasfințitului Atanasie. Câtă istorie! Câte fapte petrecute în rânduiala lui Dumnezeu! Iar cuvântul plin de paternitate duhovnicească al Preasfințitului Părinte Episcop Siluan a întregit această zi deosebită, cuvânt prin care își încredințează ucenicul de aceeași dragoste și de aceeași grijă, spre împreună‑lucrare în ogorul Bisericii lui Hristos, pentru preoții și credin-cioșii încredințați spre păstorire.

Mulțumim Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române că ne‑a ales ca al doilea Vlădică pe vrednicul Atanasie, care cunoaște și trăiește realitățile eparhiei noastre! Preasfinția Sa are lumina Mântuitorului Iisus Hristos în suflet, lumină care o împărtășește cu iubire și discernământul mântuirii fraților lui în Hristos! Îi dorim viață lungă, cu sănătate, și arhierie vrednică în duhul iubirii și al Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos!

La zece ani de viață spre Hristos în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu smerenie și dragoste ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru sănătatea și împlinirea arhieriei Preasfințitului Părintelui nostru Episcop Siluan și a Preasfințitului Arhiereu‑vicar Atanasie, Părinții noștri aleși de Dumnezeu, Izvoarele Harului prin care Mântuitorul Iisus Hristos ne sfințește, ne crește și ne împlinește spre mântuire!

Să ne trăiți întru mulți și sfințiți ani!
 
 
Pr. Silviu State (Varese), 
Pr. Cristian Țuțuroi (Monte Compatri)
 
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni