Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Iulie 2010 Ora: 15:14

Evenimente religioase şi culturale în Parohia cu hramul „Tuturor Sfinţilor“ din Milano Nord - Monza

În zilele de 29 și 30 mai 2010, Parohia cu hramul „Tuturor Sfinţilor“ din Milano Nord - Monza a sărbătorit şapte ani de activitate religioasă, misionară şi culturală. Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi a Prea Sfinţitului Siluan, Episcopul Italiei, la invitaţia Pr. Pompiliu Nacu a fost prezent în parohia noastră corul „Nicolae Lungu“ al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, care a prezentat un concert de muzică religioasă şi folclorică în domul din Monza.

Evenimente religioase şi culturale în Parohia cu hramul „Tuturor Sfinţilor“  din Milano Nord - Monza

Au fost prezenţi la acest moment cultural numeroşi credincioşi ai parohiei noastre, preoţi şi laici ai Curiei din Milano, membri ai celor optsprezece biserici ce alcătuiesc Consiliul Ecumenic al Bisericilor Creştine din Milano, autorităţi locale, Episcopul Vicar Armando Cataneo, gazda Monseniorul Provasi, căruia Preasfinţitul Siluan şi părintele paroh i-au oferit în semn de preţuire o icoană a Maicii Domnului.

În seara zilei de 29 mai începând cu orele 20, la deschiderea concertului, Monseniorul Silvano Provasi, ecleziarhul domului şi decanul acestei zone pastorale a adresat un cuvânt de bun venit celor peste patru sute de persoane prezente. În cuvântul de început, pentru a se putea înţelege care sunt reperele muzicale ale bisericii ortodoxe şi semnificaţia sărbătorii, s-a făcut o scurtă incursiune privind istoria sărbătorii, rolul cultului şi a muzicii bizantine arătându-se că: duminica „Tuturor Sfinţilor“, care sunt patronii spirituali ai bisericii din Milano Nord - Monza este o sărbătoare prăznuită în toată biserica ortodoxă. Această sărbătoare se celebrează încă din secolul al IV-lea, aşa cum aminteşte Sfântul Ioan Gură de Aur într-o scriere numită: „Omilie adresată sfinţilor martiri“. În biserica ortodoxă cultul se întrepătrunde cu muzica, de aceea 80% din cultul ortodox se exprimă prin cântec, care are un scop catehetic, de educaţie spirituală şi estetică.

Textele cântărilor au fost prezentate în limba română şi italiană. Troparele, imnele și condacele, specifice în structura lor muzicală utreniei, vecerniei, pavecerniţei, au fost cântate într-o manieră polifonică.

Concertul prezentat în a avut trei părţi:

  1. Cântarea de deschidere a fost Vrednică eşti (Axion estin) de Ieromonahul Varlaam, imn liturgic dedicat Fecioarei Maria, din secolul al IV-lea, este amintit de Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie şi are în centrul compoziţiei sale teologice Întruparea Logosului Divin. Concertul a continuat cu „Rugăciunea Inimii“ de Paul Constantinescu, ce în tradiţia ortodoxă constă în invocarea numelui lui Iisus Hristos, apoi a continuat cu piesele „La râul Babilonului“, de Gavriil Muzicescu, „În Mormânt viaţă“ din Oratoriul bizantin de Paşti, de Paul Constantinescu şi alte piese despre o inegalabilă valoare.
  2. În a doua parte a concertului au fost interpretate trei piese: „Ave Maria“ de Tommaso Ludovico da Victoria (1540-1603), „Gloria“ și „Cum Sancto Spiritu“ de Antonio Vivaldi, ce aparţin muzicii occidentale.
  3. În a treia parte a concertului s-a vorbit despre diversitatea cântărilor populare specifice zonelor ţării noastre şi s-a arătat că din punct de vedere al cântecului, România are specificitatea sa, fiind un punct de întâlnire între Orient şi Occident, datorită prezenţei pe teritoriul ţării noastre a unor comunităţi care au venit din Răsărit, Apus sau Centrul Europei. În privinţa pieselor folclorice: „Mama“ „Răsunet din Crişana“, „Diptic din Bihor“, „Suită din Ţara Oaşului“ şi altele, s-a spus că ele reprezintă duhul cântecului românesc, unele dintre ele având ca sursă de inspiraţie muzica bizantină.

La sfârşitul concertului, Prea Sfinţitul Episcop Siluan a adresat tuturor celor prezenţi un cuvânt în care a afirmat că a apreciat în vocile celor ce alcătuiesc tânăra corală a Patriarhiei Române perfecţiunea şi tehnica interpretării pieselor prezentate, însă a mai amintit că a sesizat nu doar omogenitatea cântării, ci a simţit și duhul rugăciunii, chiar şi în piesele de factură folclorică. Prea Sfinţia Sa a mulţumit tuturor participanţilor, credincioşilor români şi italieni.

La finalul concertului membrii corale şi dirijorul pr. dr. Stelian Ionaşcu au fost îndelung aplaudaţi de credincioşii românii şi italieni. Seara s-a încheiat cu un bufet organizat în sala de festivităţi a Domului din Monza.

A doua zi, duminică 30 mai, a avut loc slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie. Înaintea începerii Sfintei Liturghii au fost hirotesiţi întru ipodiaconi doi tineri din parohia noastră, apoi un tânăr a fost hirotonit întru diacon pe seama Parohiei din Veneţia. Prea Sfinţitul Siluan a explicat credincioşilor semnificaţia fiecărui moment din cadrul hirotesiilor şi a hirotoniei, apoi a rostit cuvântul de învăţătură. De asemenea, Prea Sfinţia Sa a mulţumit Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, membrilor corului şi Părintelui Stelian Ionaşcu pentru bucuria pe care le-a oferit-o credincioşilor din parohia noastră, ca la această sărbătoare să putem avea în mijlocul nostru prezenţa coralei Patriarhiei Române. La final, cele peste patru sute de persoane prezente la sfânta slujbă, români şi italieni, au participat la o agapă frăţească, pregătită de doamna preoteasă împreună cu doamnele din Comitetul Parohial, în sala Liceului Leon Dehon.


A consemnat

Preot Pompiliu Nacu
Milano Nord-Monza

Evenimente religioase şi culturale în Parohia cu hramul „Tuturor Sfinţilor“ din Milano Nord - Monza

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni