Adaugat la: 1 Mai 2008 Ora: 15:14

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la instalarea primului episcop ortodox român în Italia

Mesaj al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la instalarea primului episcop ortodox român în Italia, PS Siluan al Episcopiei Italiei.

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la instalarea primului episcop ortodox român în Italia

Înalt Preasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,

Preasfinţia Voastră, Preasfinţite Părinte Siluan,

Preacuvioşi şi preacucernici părinţi,

Onorată asistenţă,

H r i s t o s    a    î n v i a t  !

 

Întronizarea Preasfinţitului Părinte Siluan, ca cel dintâi episcop al nou înfiinţatei Episcopii Ortodoxe Române a Italiei, este prilej de negrăită bucurie, nu doar pentru numeroasa comunitate ortodoxă română din Peninsula Italică, ci pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.

Acest moment binecuvântat din această zi, „pe care a făcut-o Domnul”, constituie încununarea eforturilor depuse atât de Biserica Mamă, în purtarea sa de grijă pentru toţi cei aflaţi departe de Ţară, cât şi ale preoţilor cărora le-a încredinţat misiunea de a osteni la păstrarea unităţii spirituale şi a identităţii etnice a fiilor săi, stabiliţi vremelnic sau definitiv în Italia. Suntem pe deplin convinşi că Preasfinţia Sa va continua să fie un vrednic ierarh, lucrând „cu timp şi fără timp” la buna păstorire a eparhiei încredinţată lui şi, totodată, va purta cu credincioşie şi jertfelnicie jugul arhipăstoririi, ca un înţelept iconom al tainelor lui Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 4, 1). Totodată, Preasfinţia Sa are datoria conlucrării în sinodul mitropolitan cu ceilalţi ierarhi, precum şi obligaţia menţinerii comuniunii depline cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Preasfinţite Părinte Siluan,

Păstorirea clerului şi credincioşilor din eparhia ortodoxă română a Italiei, la care Preasfinţia Voastră aţi fost chemat prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi alegerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înseamnă şi asumarea unei responsabilităţi în cultivarea moştenirii culturale latine comune, prin promovarea unei mai bune cooperări între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano Catolică, între poporul român şi poporul italian. Cu atât mai importantă este această păstorire azi, când mărturia noastră creştină se cere a fi întărită şi afirmată în Europa, care se confruntă cu multiple provocări, precum fenomenul crescând al secularizării - ca o consecinţă a îndepărtării omului de Dumnezeu - sau cel al migraţiei - ca urmare a stării de sărăcie pronunţată din multe zone geografice ale lumii, la care se adaugă creşterea infracţionalităţii transfrontaliere, generată de lipsa educaţiei religioase şi de pierderea reperelor morale ş.a. La toate aceste provocări, Bisericile trebuie să propună soluţii pastoral-spirituale şi sociale, care să întărească demnitatea umană, unitatea familiei, cooperarea şi solidaritatea, precum şi afirmarea valorilor spirituale perene izvorâte din Evanghelia iubirii veşnice a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru umanitate. În acest context, este foarte necesară cultivarea relaţiilor frăţeşti cu toate comunităţile ortodoxe din Italia şi cu alte comunităţi creştine, precum şi relaţii de cooperare cu autorităţile civile italiene în folosul societăţii.

În aceste clipe sfinte şi solemne, Vă adresăm, Preasfinţiei Voastre şi tuturor celor prezenţi, părinteşti urări de sănătate, pace şi bucurie, rugând pe Hristos Cel înviat să reverse peste toţi slujitorii sfintelor altare şi peste credincioşii ortodocşi români din Italia harul Său sfinţitor şi mântuitor.

Cu frăţească îmbrăţişare în Hristos-Domnul şi părintească binecuvântare,

 

† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la instalarea primului episcop ortodox român în Italia

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni