Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei - Alcala de Henares (Spania), 1 şi 2 octombrie 2008

publicat in Eveniment pe 1 Noiembrie 2008, 20:41

Pe 1 şi 2 octombrie 2008 s-a desfăşurat în biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcala de Henares (Spania) şedinţa ordinară a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei. https://apostolia.eu/index.php/std-and-dating-apps/ | best dating apps for 26 year olds | chad dating sites | https://apostolia.eu/index.php/power-rangers-dating-site/ | https://apostolia.eu/index.php/online-dating-sites-in-switzerland/

Şedinţa a fost deschisă de Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei şi s-a bucurat şi de prezenţa Înalt Preasfinţitului Mitropolit Iosif,  al Europei Occidentale şi Meridionale.

Pe ordinea de zi s-au aflat în principal probleme privind organizarea episcopiei, precum: alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului eparhial, Consistoriului eparhial, delegaţiilor eparhiei la Adunarea Mitropolitană şi în Consiliul Mitropolitan, înfiinţarea de noi protoierii şi delimitarea lor teritorială, înfiinţarea fondului episcopiei pentru întrajutorarea preoţilor, precum şi a preoteselor văduve, şi a fondului episcopiei pentru ajutorarea celor nevoiaşi – ajutor social din cutia milei, adoptarea unei hotărâri privind înfiinţarea fondului pentru susţinerea Episcopiei.

După săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, în biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcala de Henares, preotul Ion Florentin Dobrescu, secretarul eparhial, a dat citire listei cu membrii Adunării eparhiale, în număr de 138, constatându-se prezenţa a 73 de membri, care aveau împuterniciri din partea altor 27 de delegaţi. Adunarea a fost declarată statutar constituită şi s-a trecut la discutarea problemelor de pe ordinea de zi.

Primul punct discutat a fost alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului eparhial. În continuare au fost desemnaţi membrii aleşi ai Consistoriului eparhial.

A urmat apoi desemnarea delegaţiilor eparhiei laAdunarea Mitropolitană şi în Consiliul Mitropolitan. Pentru reprezentarea Episcopiei Spaniei şi Portugaliei în Consiliul Mitropolitan a fost desemnat preotul Aurel Bundă. Dintre membrii mireni ai Adunării Eparhiale au fost aleşi pentru reprezentarea eparhiei în Consiliul Mitropolitan domnii: Gherase Gheorghe (parohia Zaragoza) şi Ion Fodor (parohia Barcelona).

Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei a mulţumit membrilor Adunării pentru alegerile făcute şi a prezentat situaţia protopopiatului Barcelona, care este cel mai mare şi mai întins protopopiat din cadrul Mitropoliei, şi a propus Adunării ca acesta să fie împărţit în două protopopiate: Protopopiatul Barcelona, cuprinzând parohiile din regiunile Catalonia şi Aragon şi parohia Palma de Mallorca, şi Protopoiatul misionar al Spaniei de Nord, cu parohiile din regiunile Navara, Ţara Bascilor, La Rioja, Castilia - Leon, Asturia, Cantabria şi Galicia. În urma votului membrilor Adunării Eparhiale, favorabil acestei propuneri, Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei a spus că va numi ca protopop, prin rotaţie, pe preoţii parohii din cadrul noului protopiat, având în vedere caracterul misionar al acestuia.

Adunarea Eparhială a luat în discuţie şi înfiinţarea fondului episcopiei pentru ajutorarea celor nevoiaşi – ajutor social din cutia milei. A fost aprobată crearea unui fond, ce urmează a fi colectat prin cutia milei, în fiecare biserică parohială, din care să poată fi ajutate acele persoane care au în mod nemijlocit nevoie de un sprijin material. Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif a cerut ca preoţii parohi să facă o cercetare amănunţită a tuturor cazurilor sociale şi să aibă referinţe exacte despre persoanele care solicită ajutorul Bisericii, fiind destul de numeroase cazurile în care unele persoane au profitat de buna credinţă a enoriaşilor şi a preoţilor şi au obţinut ajutoare financiare importante, fără a avea nevoie cu adevărat de ele.

În aceeaşi şedinţă s-a hotărât înfiinţarea fondului episcopiei pentru întrajutorarea preoţilor, precum şi a preoteselor văduve. Totodată, Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei i-a îndemnat pe preoţii parohi să îi sfătuiască pe credincioşi să încheie asigurări sociale şi asigurări de viaţă, pentru evitarea unor situaţii extrem de dificile pentru ei, dar şi pentru familiile şi parohiile lor.

După discuţia prealabilă din cadrul Consiliului eparhial lărgit, la care a participat şi Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, s-a hotărât înfiinţarea fondului pentru susţinerea Episcopiei.

În ultima partea a lucrărilor Adunării Eparhiale s-au discutat probleme diverse, printre care: alegerea unui spaţiu pentru viitorul sediu al Episcopiei, pregătiriea dosarului pentru recunoaşterea parohiilor de către statul spaniol şi alte chestiuni administrative curente.

O atenţie specială a fost acordată tematicii conferinţelor preoţeşti pe protopopiate din această toamnă, ce se va axa pe Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie. Anul 2008 a fost declarat de către Sfântul Sinod al BOR an jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii.

Unul dintre obiectivele misionare al Episcopiei în acest an jubiliar este lansarea site-ului Episcopiei Spaniei şi Portugaliei, care va conţine şi traduceri ale slujbelor şi rugăciunilor ortodoxe în limba spaniolă. De asemenea, s-au stabilit ca obiective prioritare organizarea şcolilor parohiale şi a programelor de cateheză pentru adulţi, în special cateheza prebaptismală a părinţilor şi a naşilor de botez şi premaritală a mirilor şi a naşilor de cununie.

Lucrările Adunării eparhiale s-au încheiat cu un cuvânt al Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei, care a mulţumit tuturor participanţilor la şedinţă, pentru seriozitatea cu care au abordat fiecare punct de pe ordinea de zi, pentru activitatea misionară şi pastorală pe care preoţii împreună cu credincioşii din eparhie o desfăşoară zi de zi în condiţii nu întotdeauna prielnice.

Înaltpreasfinţitului Mitropolit Iosif a ţinut să mulţumească Preasfinţitul Părinte Timotei pentru activitatea deosebită desfăşurată în cele patru luni de la hirotonia şi întronizarea sa, timp în care a vizitat şi a slujit în 20 de parohii din Spania şi Portugalia, precum şi preoţilor şi credincioşilor din eparhie pentru slujirea pe care o aduc lui Dumnezeu. Întâlnirea s-a încheiat cu intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

Preot Ion Florentin Dobrescu, Secretar eparhial