Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Aprilie 2008 Ora: 15:14

Carte de învăţătură creştin ortodoxă, 9-10 ani

Prezentarea „Cărţii de învăţătură creştin ortodoxă, 9-10 ani” (autori: pr. Dorin şi Monica Opriş), o lucrare pentru școlile parohiale și catehetice, construită conform cerinţelor pedagogiei creștine.

Carte de învăţătură creştin ortodoxă, 9-10 ani

În cadrul proiectului Centrul de coordonare Pedagogică în Europa Occidentală şi Meridională, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif şi cu sprijinul Institutului Cultural Român, a fost publicată Cartea de învăţătură destinată copiilor în vârstă de 9-10 ani din mitropolia noastră.

Primul volum, dintr-o colecţie care se află în lucru, este construit conform cerinţelor pedagogiei moderne: interactiv, îndemnând la comunicare (cu colegii, cu părinţii, cu comunitatea parohială) prin întrebări şi prin teme, prin sugerarea unor activităţi comune. Cartea de învăţătură îndeamnă la lecturi directe din Sfânta Scriptură, caută să lege învăţătura ortodoxă de faptele de viaţă, face conexiunea cu istoria neamului şi cu acte de mărturisire de credinţă sau de trăire creştină contemporană. Totodată, ea pune în discuţie unele situaţii practice dificile, care pot interveni în viaţa creştinului, ridicând anumite probleme de conştiinţă în legătura cu respectarea unor rânduieli.

Lucrarea are o structură complexă, acoperind o gamă largă de necesităţi pedagogice. Fiecare dintre temele tratate beneficiază de patru pagini structurate pe mai multe rubrici. Unele dintre acestea au o întindere mai mare (cea catehetică – sub forma unui dialog cu un Părinte – Lectură, Activităţi în grup), altele sunt succinte (Dicţionar, Doreşti să ştii mai mult?, Activitate suplimentară, Reţineţi!, ???, De ce este important…, Rugăciune, Cântări religioase). Tipul acesta de prezentare are avantajul coerenţei şi continuităţii în forma de expunere.

Imaginile iconice sunt clare şi bine alese (aparţin artei adevărate, ceea ce este extrem de important pentru educarea gustului copiilor într-o perioadă în care kitch-ul îşi face tot mai tare simţită prezenţa în acest sector). Imaginile iconice sunt îmbinate lor cu imagini fotografice din realitatea imediată a parohiilor din cadrul mitropoliei.

Este de remarcat faptul că se acordă un loc important poeziei creştine, copiii fiind obişnuiţi cu poezia de bună calitate ; că este recomandată învăţarea unei rugăciuni cu prilejul fiecărei lecţii ; că s-au ales cântări care fac parte din cele de strană de la Sfânta Liturghie

Cartea de învăţătură depăşeşte cadrul domeniilor teologiei, în favoarea unui parcurs inductiv, care îşi propune să-l ajute pe copil să parcurgă drumul de la cunoaşterea propriei identităţi, în contextul grupurilor din care face parte, până la devenirea sa ca persoană morală şi religioasă. Utilizarea textelor / modelelor biblice şi patristice în majoritatea lecţiilor, în diverse contexte educaţionale; predominanţa temelor de tip formativ; structurarea lucrării în jurul unor competenţe şi atitudini esenţiale în formarea personalităţii copiilor, recomandă Cartea de învăţătură ca pe un instrument pedagogic indispensabil pentru activităţile catehetice din parohiile mitropoliei noastre.

Să-i dăm slavă lui Dumnezeu şi să mulţumim autorilor (pr. Dorin şi Monica Opriş) pentru publicarea acestei lucrări.

 

Redacţia Apostolia

Carte de învăţătură creştin ortodoxă, 9-10 ani

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni