Mare sărbătoare la sfințirea altarului și a bisericii de la Lodi - Italia, la 8 decembrie 2009

publicat in Din viaţa parohiilor pe 1 Martie 2010, 21:15

„Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul Slavei... Domnul cel Tare şi Puternic, Domnul cel tare în război, Domnul Puterilor, Acesta este Împăratul Slavei…”

Anul care tocmai a trecut ne-a dăruit multe binecuvântări dar şi încercări ce au fost cu siguranţă spre creşterea spirituală a fiecăruia dar şi spre înmulţirea bunătăţilor ce, în această parohie, de 6 ani, Dumnezeu le trimite cu generozitate.

Iată, Crăciunul 2009 ne-a amintit de aceeaşi sărbătoare a Naşterii Domnului din anul 2003 care a adunat puţin peste 20 de persoane pe atunci, dar care au avut o mare bucurie să audă slujba marii sărbători în limba română. Şi aşa cum a făcut lucrătorul cu talanţii în parabolă, şi aici s-au înmulţit roadele prin sacrificii, răbdare şi perseverenţă.

Spuneam, 2009 ne-a solicitat poate mai mult decât până acum şi ne-a adunat pe toţi în jurul bisericii pentru a o aduce la aspectul ei actual şi a proiecta realitatea noastră ortodoxă şi aici, în occident. Acest rod frumos este de fapt o împletire armonioasă a mai multor elemente care s-au îmbinat perfect într-o salbă a ecumenismului realizat la scară mică dar traită în adevăr şi respect reciproc: practicarea credinţei prin participarea la Sfintele Slujbe a multor români ortodocşi din zonă, deschiderea Bisericii catolice locale faţă de comunitatea română ce s-a stabilit aici muncind cinstit şi făcându-se respectată pentru asta, necesitatea săvârşirii tot mai frecvente a anumitor slujbe ca botezul, cununia şi uneori înmormântarea.

Lucrările la nouă biserică au durat cam 2 luni, fiind create şi spaţii pentru orele de catehism oferite copiilor parohiei, care au loc în fiecare sâmbătă seara. În 10 mai 2009 s-a inaugurat noul sălaş de cult cu un sobor de preoţi din împrejurimi şi din România. În lunile care au urmat s-au strâns fonduri pentru finalizarea lucrărilor urgente pentru a se putea sfinţi altarul şi biserica, lucru care s-a realizat pe 8 decembrie 2009.

„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce ai pus în ceruri cetele şi oştile Arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie şi intrarea sfinţilor Tăi îngeri care împreună cu noi slujesc şi împreună slăvesc bunătatea Ta!”

Cu acesta rugăciune Preasfinţitul Siluan împreună cu un sobor de 25 de preoţi şi 2 diaconi ce au sosit de pe întinsul Italiei (de la Bari până la Torino) dar şi din România (stareţul Mănăstirii Cozia) a început slujba sfinţirii acestui lăcaş de cult şi astfel ziua de 8 decembrie a devenit ziua pe care am aşteptat-o în toţi anii aceştia. Slujba a durat 6 ore iar fiecare moment important al sfinţirii a fost marcat şi explicat cu multă răbdare de către Preasfinţitul Siluan, de la spălarea sfintei mese până la ungerea ei cu Marele Mir şi îmbrăcarea ei în veşmânt imaculat legat cu mare grijă şi pecetluit. A fost citit în faţa credincioşilor şi HRISOVUL DE SFINŢIRE care apoi a fost sigilat în masa sfântului altar împreună cu o părticică din moaştele celor 14.000 de prunci ucişi de Irod, ale marei Muceniţe Ecaterina, ale Sfântului Ghedeon de la Athos şi ale Muceniţei Spina de la Roma.

„S-a sfinţit prin punere de sfinte moaşte altarul bisericii cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi şi a Sfântului Nicolae din parohia Lodi, protopopiatul Milano de către Preasfinţitul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din Italia în anul mântuirii 2009, luna decembrie, ziua 8. Au participat membrii consiliului şi comitetului parohial şi un mare număr de credincioşi precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale italiene. Aceasta sfântă biserică s-a înfrumuseţat cu osteneala credincioşilor ortodocşi de pe aceste meleaguri sub pastorirea preotului Nicolae Cazacu. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale! Episcop Siluan, al Episcopiei Italiei, preoţi şi diaconi în ziua de 8 decembrie, la prăznuirea sfinţilor cuvioşi Patapie şi Sofronie.”

O slujbă unică, plină de semnificaţii la care credincioşii au participat cu interes iar binecuvântarea de a trece tot poporul prin Sfântul Altar şi târnoseala primită a fost marea bucurie duhovnicească a celor veniţi din toate zonele învecinate şi nu numai. Slujba s-a încheiat cu cuvinte de mulţumire reciprocă rostite de Preasfinţul Siluan şi Episcopul Bisericii catolice locale, Giuseppe Merisi, fiind mult apreciat efortul şi mobilizarea comunităţii în astfel de activităţi. Preotului paroh de aici i s-a acordat crucea şi gradul onorific de iconom stavrofor.

A fost sărbătoare la biserică, a fost sărbătoare pe străzile din jur, a fost şi în sufletele noastre şi s-a văzut asta în ochi, pe feţe şi prin porturile populare româneşti, din diferite zone, pe care le luăm cu drag doar la zile mari. A fost, într-adevăr, o zi binecuvântată în care ne-am simţit toţi ca o mare familie şi sperăm că după Lodi, Pavia şi Verbania (în protopopiatul Milano) să urmeze şi alte asemenea aici, în Italia, dar nu numai. Prin aceste realizări aparent izolate se vădeşte, de fapt, victoria Bisericii într-o lume în care predomină indiferenţa, invidia şi deci lipsa iubirii, se poartă mesajul lui Hristos prin atmosfera de rugăciune ce vorbeşte de la sine despre originalitate şi aspectul viu şi dinamic al ortodoxismului romanesc.

Prezbitera Simona Cazacu