Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 16 Iulie 2015 Ora: 15:14

Cronică de hram la Dublin

Hramul unei parohii din Ţară sau din Diaspora este echivalentul Zilei onomastice (sau mai nou, al Zilei de naştere) din viaţa fiecăruia dintre noi. Hramul conferă identitate de nume obştei creştineşti logodite mirelui ei, preotul – hi­rotonit sau numit – pe seama ei de către Chiriarhul locului şi îi conferă specificitate, un anumit mod propriu de-a simţi, sluji şi măr­turisi Dreapta credinţă.

Astfel, Hramul este în acelaşi timp ofran­dă anuală de cinstire adusă de obştea paro­hială propriilor ei Ocrotitori cereşti dar şi sărbătoarea parohiei însăşi, fiind aşteptată, pregătită şi apoi sărbătorită în spirit de co­muniune întreolaltă şi cu oaspeţii veniţi la împreuna-închinare. Când Chiriarhul locu­lui sau delegatul acestuia onorează cu Sf. Liturghie Arhierească Hramul unei parohii, atunci bucuria sărbătorii este cu adevărat de­plină, prin plinătatea slujirii Arhiereşti.

Această bucurie deplină am avut-o noi, preoţii şi credincioşii parohiei Dublin III, la Duminica Sfinţilor Românicând am cinstit aşa cum se cuvine Hramul al doilea al Parohiei, primul Hram fiind Buna-Vestire.

SÂMBĂTĂ, 13 IUNIE 2015

Ajun de mare sărbătoare în parohie! În biserică, de dimineaţă, copiii Şcolii parohi­ale ţin ultimele lecţii înaintea vacanţei mari. Florile de pe braţele doamnelor învăţătoare reprezintă tot atâtea rugăciuni învăţate, cân­tece cântate, lecţii de viaţă învăţate, toate conducând spre o participare impresionan­tă a copiilor la Sfintele Slujbe şi la Împărtăşirea lor duminicală. Apoi, este rândul braţelor harnice ale Administraţiei parohiale să în­veşmânteze biserica şi să încununeze în flori şi Tricolor icoana Hramului din iconostas aprinzând candelă curată înaintea ei. Apoi, în fapt de seară, credincioşii se adună, se în­chină cu evlavie şi aprind făclii spre cinsti­rea Sfinţilor Români.

Clopotele prind să bată, preoţii şi credin­cioşii ies întru întâmpinarea Preasfinţitului Părinte Ignatie, delegat de Înaltpreasfinţitul nostru Mitropolit Iosif, să ne onoreze Hramul. Slujba Vecerniei celei Mari a Învierii unită cu Slujba Sfinţilor Români, umplu Casa Domnului de slavă. Urmează Litia, Cuvântul arhieresc de învăţătură axat pe gingăşie ca fi­ind virtutea cardinală a sfinţilor cu exempli­ficare în viaţa Sfinţilor Calinic de la Cernica şi a Sf Cuvios Dimitrie din Basarabi, Orotitorul Bucureştilor şi Acatistul Sfinţilor Români în­aintea Sfintei lor Icoane împodobite cu flori.

Apoi, până târziu în noapte, mulţi cre­dincioşi au rămas să-şi plece genunchii la Spovedanie.

DUMINICĂ 14 IUNIE 2015

O zi neaşteptat de frumoasă prin străluci­rea soarelui dealtfel mai puţin generos în Irlanda! Devreme, credincioşii noştri au început să vină, nu puţini dintre ei îmbrăcaţi în preafrumosul strai românesc din diferite zone ale Ţării. Impresionant a fost numărul copiilor îmbră­caţi în port românesc alături de părinţii lor!

Port românesc, prosoape ţesute acasă şi aşezate la icoanele din biserică, cruce făcută de mâini ţărăneşti din spice de pe plaiurile Ţării, toate la un Hram românesc ţinut peste mari şi ţări, într-o suburbie a capitalei irlandeze!

În timpul utreniei, Preasfinţitul Ignatie, însoţit de Pr. Protopop al Irlandei Călin FLOREA, a sosit fiind întâmpinat cu Sfinte Icoane pe braţe de preoţii slujitori împreu­nă cu credincioşii cei mulţi. Sfânta Liturghie Arhierească care a urmat a fost cu adevărat dumnezeiască, Arhiereul, preoţii si credinciosii aducând împreună-închinare Dumnezeului Treimic si cinstire Sfinţilor Români. În biserică fiind si credinciosi de alte etnii, Preasfinţitul Ignatie cu multă destoinicie i-a bucu­rat pe fiecare înălţând rugăciuni si în greacă, engleză sau slavonă. La chinonic s-au împărtășit mulţime de copii urmaţi de credincioși. La finalul Sf. Liturghii s-a slujit îndătinatul Trisaghion pentru Ctitorii si Enoriasii noștri adormiţi cântându-le Veşnică Pomenire și Hristos a înviat ca unor vrednici de pomenire din Neam în Neam. Atât înainte de Împărtășire cât și după apolis, Preasfinţitul Părinte Ignatie a rostit bogate cuvinte de în­văţătură absorbite cu nesaţ de mulţi­mea prezentă. Astfel Preasfinţia Sa a aprofundat tema de acută actualitate a protecţiei familiei crestine într-o so­cietate contemporană care relativizea­ză toate valorile morale, iar apoi a tâlcuit cu abilitate de magistru Evanghelia zilei a chemării la Apostolat, actuali­zând tema chemării la apostolie pen­tru noi cei de astăzi și concluzionând cu pomenirea Sfinţilor Români.

A urmat agapa de Hram în curtea bisericii din jertfa parohiei combinată cu ofrandele aduse de credinciosi într-o atmosferă românească de neuitat.

Am apreciat în mod deosebit so­licitudinea Preasfinţitului Părinte Ignatie faţă de credincioși acordând timp fiecăruia personal la miruit și vi­zitând în scurta sa ședere în Dublin trei familii din parohie la casele lor. S-a putut astfel constata cu ușurinţă cât de dorită și de benefică este prezenţa Arhiereului în mijlocul obstii credincioșilor mai ales aici în condiţiile specifice de Diaspora!

Am salutat prezenţa la Hram a reprezentanţilor Ambasadei României la Dublin si a Comunităţii Culturale Românesti din Irlanda, aceasta din urmă luând fiinţă în cadrul parohiei noastre în 1998.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate si mulţumire se cade să-I înălţăm Lui pentru că prin Biserica Sa cea sfântă, oriunde ne-am afla în lume, ne putem împărtăși de lumina Credinţei dreptmăritoare și avem șansa, poate unică, de-a fi și rămâne totuși Români.

Pr. Paroh Ioan Irineu CRĂCIUN, Parohia Dublin III

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni