Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 17 Decembrie 2013 Ora: 15:14

Concert de muzică bizantină în parohia Coslada, Spania

Parohia ortodoxă română „Sf. Nectarie Taumaturgul” din Coslada a organizat, cu bi­necuvântarea Preasfinţitului Timotei, Episco­pul Spaniei şi Portugaliei, un concert extraor­dinar de muzică bizantină, susţinut de către Arhimandritul Nikodimos Kabarnos, în colaborare cu psalţii Ioannis Athanasiou şi Giorgios Savvas, din Grecia.

Concertul a avut loc în ziua de duminică, noiembrie a.c., la orele 18.30, în sala de spectacole a Hotelului NH din municipiul Coslada, cu prilejul manifestărilor parohiale legate de sărbătorirea ocrotitorului nostru spi­ritual, Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul.

De ce un concert de muzică bizantină? Muzica este, fără îndoială, una dintre minuni­le lumii, fără de care orice suflet ar simţi că îi lipseşte ceva, fără de care o inimă s-ar sufoca. Muzica este un dar al lui Dumnezeu. Muzica vine firesc, născută ca urmare a nevoii omului de a exprima cât mai penetrant şi convingător ritmul trăirii sale. Originea şi pricina cântării se află în mare măsură în slăvirea lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a alcătuit într-o fascinantă dualitate: minte şi inimă. Amândouă sunt par­te din fiinţa noastră şi amândouă sunt la fel de importante. Anticii susţineau că mintea trebu­ie pusă la dreapta omului, iar inima la stânga. Mâna dreaptă este pentru domnie, pentru pur­tarea sceptrului. Ea simbolizează înţelepciunea. Mintea este responsabilă cu raţiunea, cu gân­direa, cu înţelegerea lucrurilor. Ea ne permite să înţelegem relaţia dintre cauză şi efect. Cu ea analizăm realitatea în­conjurătoare şi tot cu ea căutăm să găsim soluţii raţionale la proble­mele pe care le întâmpinăm. Mintea are şi ea nevoie de ceasuri de bu­curie şi de destindere. In astfel de clipe, mintea creează ceea ce noi numim poezie. Poezia este muzi­ca minţii. Ea are şi rimă riguroasă, şi ritm, şi cadenţă.

Pe de altă parte, avem inima. Inima este sediul sentimentelor. Inima îşi are trăirile ei şi limbajul ei specific. Când inima reuşeşte să se reculeagă şi să se disciplineze într-o anumită direcţie, ea creează Muzica! Muzica este ma­ximul de disciplinare, maximul de rigurozita­te, maximul de concentrare a inimii! Dacă vreţi un joc de cuvinte, muzica este poezia ini­mii, tot aşa cum poezia este muzica minţii.

Muzica bizantină este şi ea muzică, însă cu o destinaţie cu totul şi cu totul aparte. Este o muzică ce serveşte unui scop foarte bine defi­nit, anume acela de a-l pune pe om în starea cea mai potrivită de rugăciune înaintea lui Dum­nezeu. Ea este o muzică născută în Biserică, din întâlnirea omului cu Dumnezeu.

Ceea ce am încercat să oferim, prin vocea şi măiestria invitatului nostru, este tocmai această experienţă pe care omul trebuie să o aibă în cadrul eclezial, în biserică. Experienţa întâlnirii lui cu Dumnezeu. Şi unde este aceas­tă întâlnire mai desăvârşită, dacă nu în Sfânta Liturghie?

De aceea, concertul organizat în comuni­tatea noastră a cuprins cântări din Sfânta Liturghie:

Binecuvântarea mare;
Doamne miluieşte, glasul al VlII-lea, cântare tradiţională;
Psalmul 102: Binecuvântează, suflete al meu,pe Domnul..., glasul al VlII-lea; Psalmul 145: Laudă, suflete al meu, pe Domnul., glasul al II-lea;
Cântarea celui Întreit-Sfânt sau Trisaghionul..., glasul I;
Heruvicul, compus de Theodoros Fokaeos (1851), glasul I;
Iubi-Te-voi, Doamne, compus de Iacob Protopsaltul, glasul al II-lea;
Răspunsurile mari ale Sf Liturghii, glasul al V-lea;
Axionul „Vrednică eşti cu adevărat.”, compus de Iacob Navplotu, glasul al V-lea; Chinonicul, glasul al V-lea, cântare pe larg;
Am văzut lumina cea adevărată..., glasul al II-lea;
Fie numele Domnului binecuvântat..., glasul al II-lea, cântare tradiţională;
Otpustul sau încheierea slujbei.

După ce am ascultat minunatele alcătuiri bizantine şi am admirat glasul minunat, plin, vibrant, condus cu rafinament al părintelui Nikodimos Kabarnos, renumit protopsalt în Grecia, dar iubit de ortodocşii din toate bise­ricile, invitatul nostru, dimpreună cu colaboratorii săi, au primit Diploma de excelenţă „Sf. Nectarie Taumaturgul”, „pentru dragostea şi pasiunea arătate în cultivarea şi promovarea frumuseţilor şi tainelor muzicii bisericeşti de inspiraţie bizantină, pentru extraordinara lu­crare misionară, de sensibilizare a sufletelor prin melosul bizantin autentic..., precum şi pentru prietenia caldă şi plină de afecţiune arătată poporului român”.

La final, Preasfinţitul Părinte Timotei s-a adresat celor peste 450 de persoane aflate de faţă, mulţumind parohiei pentru iniţiativă şi celor prezenţi pentru participare, adăugând că „muzica bizantină are darul de a linişti su­fletul. Ea este o adevărată revărsare a stării du­hovniceşti lăuntrice. Inima se bucură de Hristos şi omul vorbeşte lui Dumnezeu cu o inimă plină de veselie”.

Părintele Arhimandrit Nikodimos Kabarnos s-a născut în Mitilene (14 mai 1980), în insula Lesbos. Acolo şi-a petrecut copilăria şi primii ani de şcoală, până la liceu. Fiind fascinat de studiu, a mers la Atena, unde şi-a luat diploma la Şcoala Superioară Bisericească şi la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Naţionale Kapodistria. Ulterior, s-a înscris la Univer­sitatea Tehnică din Kefalonia (Lixuri), pentru studiul tehnologiei sunetului şi instrumentelor muzicale. A obţinut, de asemenea, diploma de regizor pen­tru cinematografie şi televiziune. Ca regizor, a colaborat în multe producţii de film în Grecia, la cunoscute canale private, între care şi la stu­diourile de televiziune Skai.

A obţinut diploma de ieropsalt cu califi­cativul „Excepţional”, apoi a studiat muzica bizantină, obţinând diploma de licenţiat în muzică, tot cu calificativul „Excepţional”.

În perioada 2003-2011 a avut o strânsă colaborare cu Televiziunea de Stat şi diverse televiziuni particulare, pentru programe spe­ciale dedicate Săptămânii Patimilor, Învierii Domnului, Crăciunului, Anului Nou, Bobo­tezei, Adormirii Maicii Domnului, cu scopul promovării muzicii bizantine şi a imnologiei bisericeşti din Biserica Răsăriteană.

Din anul 2011, cu binecuvântarea Preafe­ricitului Arhiepiscop al Atenei, Ieronim, ur­mează cursuri postuniversitare doctorale la Universitatea Pontifi cio Universita Gregoriana din Roma, în cadrul Departamentului Co­municări Sociale.

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni