Ceas aniversar la Liverpool și la Nottingham

publicat in Din viaţa parohiilor pe 13 Noiembrie 2013, 09:49

Parohiile ortodoxe române din Liverpool şi Nottingham, Marea Britanie, au îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia împlinirii a 4 ani de la înfiinţarea parohiei din Liverpo­ol şi a 5 ani de la înfiinţarea celei din Nottingham. Cu acest prilej, sâmbătă, 28 septem­brie, şi duminică, 29 septembrie 2013, Sfânta Liturghie a fost săvârşită, din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, de Preasfinţitul Ignatie Mureşanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. free online dating in pretoria | https://apostolia.eu/index.php/dating-sites-for-intellectuals-uk/ | naruto and hinata start dating | gemini woman and scorpio man dating | blm dating app

La invitaţia părintelui paroh Dan Petru Ghindea, alături de cele două parohii s-au aflat Excelenţa Sa Dr. Ion Jinga, Ambasadorul României la Londra, prelaţi ai Biserici Anglicane, pre­cum şi autorităţile locale din cele două oraşe britanice.

De asemenea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la cele două aniversări a participat şi Corul misionar „Evloghia" al Patriarhiei Române, condus de părintele arhidiacon Marius Militaru, foarte apreciat de toţi cei prezenţi.

Primul moment aniversar a debutat sâm­bătă, 28 septembrie, în parohia românească din Liverpool, cu hramul „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ”, prin slujirea Sfintei Liturghii, mar­când astfel patru ani de slujire pastorală româ­nească. De faţă au fost şi domnii Malcolm Kennedy, din partea primăriei oraşului Liverpool, şi Viorel Răducănescu, consulul onorific al României la Liverpool.

A doua zi, duminică, 29 septembrie, la bucu­ria aniversării celor 5 ani de prezenţă pastorală ro­mânească în Nottingham, în parohia închinată Sfinţilor Apostol Petru şi Pavel din acest oraş, credincioşilor şi oficialităţilor pre­zente li s-au alăturat părintele Peter Hill, Arhidiaconul Diocezei de Nottingham, delegat din partea Bisericii Anglicane, pre­cum şi primarul regiunii Gedling, Bob Collins.

La recomandarea părintelui paroh şi a Consiliilor Parohiale, Preasfinţitul Ignatie Mureşanul a înmânat membrilor marcanţi ai celor două comunităţi diplo­me de ctitori şi diplome de excelenţă, în semn de recunoaştere a promovării şi sus­ţinerii constante a valorilor româneşti au­tentice, spirituale şi culturale, în cele două oraşe, Liverpool şi Nottingham.

Prin colaborarea cu oficialităţile bri­tanice, dar şi prin organizarea acestor eve­nimente, părintele paroh iniţiază şi dez­voltă discuţii permanente asupra unor proiecte care sunt de interes major pen­tru menţinerea şi consolidarea identită­ţii româneşti în aceste regiuni.

Părintele Dan Petru Ghindea, paro­hul parohiei din Nottingham, care slujeş­te şi în parohia din Liverpool, a declarat: „Cu sufletul plin de bucurie şi responsa­bilitatea faţă de cel mai de preţ dar al po­porului român, şi anume credinţa orto­doxă, comunităţile româneşti de pe aceste meleaguri britanice privesc spre viitor cu nădejdea că într-o zi vor fi bine­cuvântate cu propriul lor lăcaş de cult, avându-se în vedere faptul că majoritatea comunităţilor româneşti din Marea Britanie şi Irlanda de Nord participă la Sfânta Liturghie în lăcaşuri de cult închi­riate de la Biserica Anglicană sau de la Biserica Romano-Catolică”.

Pentru toate aceste realizări şi binecuvântari dăm slavă lui Dumnezeu Celui din Treime şi mulţumim tuturor credin­cioşilor care s-au alăturat şi se vor alătu­ra în slujirea pastorală de pe meleagurile britanice.