Adaugat la: 22 Octombrie 2013 Ora: 15:14

Cel mai mare fragment din Sfânta Cruce, la Valencia

Duminica după înălţarea Sfintei Cruci le-a adus credincioşilor din Valencia multă binecuvântare, având în mijlocul nostru, spre închinare, cel mai mare fragment care s-a păstrat din Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos.

În tezaurul catedralei „Sfânta Maria” din Valencia, printre cele 72 de relicve existente, se află una cu totul deosebită: un fragment, cel mai mare, care s-a păstrat până acum din Sfânta Cruce pe care împărăteasa Elena a descoperit-o în anul 326, la 13 septembrie.

Papa Calixt al III-lea (valencian de origine) a dăruit acest fragment din Lignum Crucis regelui Aragonului, pentru serviciile aduse de acesta pa­palităţii. Mai târziu, tezaurul din Aragon a ajuns la Valencia şi, din anul 1437, preţioasa relicvă se află printre cele mai apreciate comori creştine care exis­tă în „Relicario de la Catedral de Valencia”.

El Cabildo Metropolitano de Valencia a apro­bat ca această importantă mărturie a jertfei mân­tuitoare să fie adusă în biserica San Jose din Avenida Fernando el Catolico, unde parohia noastră, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a primit permisiunea de a celebra Sfânta Liturghie duminica. Gazdele noastre, preoţii Pep Buades şi Ignacio Dinnbier, alături de comunitatea ortodoxă din Valencia, au întâmpinat delegaţia care a adus Sfânta Cruce şi, în cântarea troparului Crucii, plini de emoţie, am însoţit Sfânta Cruce spre altarul bisericii, unde, în văzul celor prezenţi, am săvârşit Sfânta Liturghie. După omilie, Părintele Jaime Sancho Andreu, res­ponsabilul Muzeului Catedralei, a făcut cunoscu­tă istoria acestui fragment din Sfânta Cruce, care acum are forma unei cruci patriarhale.

„Lăsaţi copiii să vină la Mine”,chemarea pe care o adresează necontenit Mântuitorul, a făcut ca aceş­tia, primii care s-au împărtăşit din Sfântul Potir, să se apropie mai întâi de Crucea cea dătătoare de via­ţă în faţa căreia s-au închinat şi pe care au sărutat-o.

În timp ce fiecare participant la Sfânta Liturghie a trecut prin faţa Sfintei Cruci, în glas de rugăciune s-a citit Acatistul Sfintei Cruci. S-a simţit emoţia şi evlavia credincioşilor care au reuşit pentru o clipă să aibă în faţă şi să atingă această mărturie a realităţii jertfei Fiului lui Dumnezeu pentru noi şi pen­tru a noastră mântuire. Le mulţumim tutu­ror celor care au făcut posibil acest moment deosebit.

„Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi bi­necuvântează moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte, şi cu Crucea Ta păzeşte pre poporul Tău” (Troparul Sfintei Cruci).

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni