Adaugat la: 14 Septembrie 2013 Ora: 15:14

Bucurii arhiereşti în parohia Burgos

Vizita arhierească a Preasfinţitului Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spa­niei şi Portugaliei, le-a adus multe bucurii duhovniceşti credincioşilor din parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Burgos, Spania. 

În zilele de 20-21 iulie, ierarhul a poposit în mijlocul nostru, a binecuvântat catapeteasma bisericii, a slujit Sfânta Liturghie cu Taina Sfântului Botez, dar a participat şi la un moment ecumenic la Catedrala din Burgos, la invitaţia arhiepiscopului catolic. Oaspeţi ai parohiei noastre au fost şi părintele Vasile Băltăreţu din Tarragona, cu familia, în calitate de naşi ai noii creştine, botezată duminică.

Moment ecumenic în cadrul Anului Credinţei 2012-2013

Preasfinţitul Părinte Timotei a fost primit la Burgos sâmbătă, 20 iulie, când a răspuns invi­taţiei Arhiepiscopului Catolic de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellin, cu care a avut o întâlni­re la sediul episcopal, după care au participat la un moment ecumenic în catedrală, în cadrul celebrării Anului Credinţei 2012-2013 în Spania.

După cuvântul introductiv al pre­otului catolic Jose Luis Cabria, dele­gatul pentru migraţie din cadrul Arhiepiscopiei de Burgos, pr. Claudiu Nicoară a oferit o lectură biblică, au fost intonate apoi cântări, din partea noastră cântându-se Doamne, strigat-am şi Cuvine-se cu adevărat,s-a ros­tit rugăciunea Tatăl nostru în ambele limbi, spaniolă şi română, iar cei doi ierarhi, Preasfinţitul Părinte Timotei şi Mons. Francisco, au adresat câteva cuvinte.

După acest eveniment comun, Preasfinţitul Timotei a vizitat Cate­drala din Burgos, prezentându-i-se istoricul edificiului, cu fiecare cape­lă şi încăpere.

Binecuvântarea catapetesmei

Duminică, 21 iulie, Episcopul Timotei a fost primit dimineaţă la bi­serică, în mod tradiţional, de copii îmbrăcaţi în straie populare, cu flori, cozonac şi sare. Slujbele au început cu binecuvântarea iconostasului, in­stalat de curând în biserică.

Catapeteasma, adusă din Româ­nia, a fost sculptată în lemn de cas­tan de domnul Alexandru Mociran din Checiş, Maramureş, iar icoane­le au fost pictate de domnul Aurel Gogea din Constanţa. Lucrările au fost demarate la iniţiativa fostului preot din Burgos, pr. Alexandru Bodea, şi finalizate prin râvna părinte­lui Claudiu Nicoară.

Binecuvântarea catapetesmei a venit ca o încunu­nare a jertfei creştinilor din parohie, care au susţinut material întregul proces de amenajare a bisericii lor, iar în semn de recunoaştere faţă de acest efort, la finalul slujbelor, Preasfinţitul Părinte Timotei le-a înmânat di­plome de binefăcători.

Taina Sfântului Botez în Sfânta Liturghie

Tainele trebuie săvârşite în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că sunt sărbători ale întregii comunităţi. Cel care se botează este primit de comunitate, în Biserică. Întreaga comunitate se bucură că s-a născut un nou creştin, el este adus în biserică prin mâna naşilor, care devin părinţii săi spirituali, asumându-şi responsabili­tatea de a-l călăuzi pe prunc pe tot parcursul vieţii sale înspre braţele mamei lui, care este Biserica.

Deşi, după secolul al VlII-lea, mai ales în Biserica de Răsărit, s-a pierdut tradiţia ca Sfintele Taine să se oficie­ze în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Timotei a rea­dus această rânduială şi duminică, 21 iulie, săvârşind Taina Sfântului Botez micuţei Ecaterina, fiica preotului Claudiu Nicoară din Burgos. Alături de ierarh şi de pr. Claudiu a slujit părintele Vasile Băltăreţu de la Tarragona, care, îm­preună cu doamna preoteasă Elena, sunt naşii fetiţei.

Aşa cum a arătat şi Preasfinţia Sa în cuvântul de învăţătură, a fost o bucurie a întregii co­munităţi, prin participarea tuturor creştinilor la sfânta slujbă. Ierarhul le-a explicat celor pre­zenţi această rânduială şi le-a vorbit despre însemnătatea Botezului pentru fiecare creştin: „Ce se întâmplă cu cel care se botează? Se naşte din nou din apă şi din Duh. Prima naştere este cea naturală, din mamă, dar cea de-a doua, care este obligatorie pentru toată lumea pentru a se mântui, este naşterea din apă şi din Duh. Şi prin Botez intrăm din nou în pântecele ma­mei. Dar al cărei mame? Al mamei care ne-a născut trupeşte? Cu siguranţă nu. Mama noas­tră este Biserica, iar pântecele Bisericii este cristelniţa"

Preasfinţitul Timotei i-a îndemnat pe toţi cei care au posibilitatea să opteze pentru să­vârşirea Sfintelor Taine în cadrul Sfintei Liturghii, fie că este vorba de cununie, fie de botez, pentru ca astfel sărbătoarea primirii de Biserică a unei noi familii sau a unui nou creş­tin să fie deplină.

La slujbe a luat parte şi Vicarul general al Arhiepiscopiei de Burgos, Andres Picon Picon, ca reprezentant al Arhiepiscopului de Burgos, Mons. Francisco Gil Helin. Acesta şi-a expri­mat bucuria de a lua parte la sfintele slujbe oficiate de Preasfinţitul Părinte Timotei şi, tot­odată, s-a arătat impresionat de frumoasa bi­serică pe care românii au reuşit să şi-o ame­najeze în Burgos, pen­tru care le-a transmis felicitări.

Pentru întreaga păstorie aici la Burgos, părintele Alexandru Bodea, fostul paroh, a primit din partea Preasfinţitului Timotei Diploma de Onoare Sfântul Apostol Iacob a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.

Bucuria celor mici

Ca în majoritatea parohiilor din eparhia noastră, şi la Burgos s-a dezvoltat şcoala paro­hială, unde cei mici vin să îşi desăvârşească în­văţăturile religioase, să li se explice pe înţele­sul lor învăţătura Bisericii, dar şi să nu îşi uite limba lor maternă, cultura şi ţara.

Vizita Preasfinţitului Părinte Timotei a fost şi pentru ei un moment special şi au de­monstrat-o în această duminică, pregătind un program artistic. La finalul Sfintei Liturghii, în faţa Episcopului şi a tuturor credincioşilor, au rostit poezii religioase, au intonat cântări şi apoi au prezentat sceneta Binele învinge me­reu,din care toţi cei prezenţi au avut ceva de învăţat.

La final, Preasfinţitul Părinte Timotei i-a miruit pe toţi creştinii şi le-a dăruit iconiţe. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă creştineas­că pregătită de credincioşii din parohie, la care au participat cu toţii.

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni