Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 8 Aprilie 2013 Ora: 15:14

Ce daruri primesc copiii?

Prolog

Câte daruri minunate
Hristos nouă ni le‑a dat
Şi de câte ori căzut‑am
Mâna Lui m‑a ridicat.

O, Domnul meu, o, Domnul meu,
Tu ai răbdat şi ai murit pentru mine
O, Domnul meu, o, Domnul meu,
Tu ai răbdat şi ai murit pentru‑al meu păcat.

Ce daruri primesc copiii?

Copii suntem cu toţii, copii ai Tatălui Ceresc. Iar darul cel mai frumos pe care Domnul îl face unei familii sunt copiii. La rândul nostru, ca părinţi, facem totul pentru a dărui copiilor noştri tot ceea ce este mai bun: hrană sănătoasă, îmbrăcăminte plăcută, un cămin luminos, liniştea şi înţelegerea în familie, o educaţie frumoasă, cărţi spre zidirea sufletului, posibilitatea de a urma o şcoală bună pentru a dobândi o meserie şi deprinderi corecte în societate şi, desigur, dragostea noastră care îi însoţeşte pe tot parcursul vieţii şi care se manifestă necontenit, luând forme uşor diferite, la fiecare vârstă a copilului. Iar înainte de toate acestea copilul primeşte un dar nepreţuit: Sfântul Botez.

„În taina Sfântului Botez, prin Harul lui Dumnezeu, în sufletul fraged al copilului a fost aruncată sămânţa vieţii veşnice, care va putea încolţi şi deveni un copac falnic şi frumos, plin de roade duhovniceşti. Dar sămânţa primită prin Taina Sfântului Botez trebuie îngrijită, apărată de toate relele care încearcă să o ucidă sau să o facă neroditoare.”1

Această responsabilitate spre păstrarea şi rodirea în sufletul copilului a darurilor primite la Sfântul Botez revine părinţilor, naşilor, bisericii, şcolii şi societăţii. În lumea în care trăim însă e nevoie de o mare atenţie tocmai la ceea ce se întâmplă cu copiii noştri la şcoală şi în societate. Pentru că acestea se află de multe ori în contradicţie cu valorile pe care noi, creştinii, le sădim în sufletele copiilor noştri. Cu multă atenţie şi trezvie trebuie să eliminăm din educaţia copiilor noştri orice lucru, idee, imagine care le‑ar putea strica haina luminoasă a sufletului pe care au îmbrăcat‑o la Sfântul Botez.

Să fim atenţi chiar şi la darurile pe care le facem şi să nu ne lăsăm „furaţi” de moda stricătoare de suflete; să alegem cu grijă jucăriile2 şi cărţile pe care le oferim copiilor. Despre cărţi, iată un sfat de mare preţ: „Un păcat de neiertat săvârşeşte acela care scrie o carte împotriva lui Hristos, dar şi mai mare păcat are omul care se numeşte creştin şi citeşte aceste cărţi care‑L batjocoresc pe Domnul şi Dumnezeul nostru”.3

Să alegem pentru copiii noştri darurile care îi ajută să se dezvolte frumos, trupeşte şi sufleteşte: o bicicletă pentru  a se putea plimba şi admira frumuseţile naturii, o carte în care e scrisă viaţa unui sfânt, acuarele pentru a putea picta o icoană, etc., ferindu‑i de orice lucru care le „fură timpul şi copilăria”.

De curând am avut nespusa bucurie de a ne fi botezat cel mai tânăr dintre copii de către părintele nostru, Înaltpreasfințitul Iosif, în frumoasa biserică de lemn de la Limours, sub privirile senine ale sfinţilor din icoanele de pe pereţii sfântului lăcaş, care, de cum intri în biserică, te primesc ca pe braţe pentru a te purta către sfântul altar, în faţa Mântuitorului Hristos şi a Maicii Sale, pentru a rămâne acolo până e vremea să se spună: „Acum slobozeşte pe robul tău, Stăpâne.”

La sfârşitul slujbei, părintele nostru mitropolit ne‑a spus un frumos cuvânt de învăţătură prin care ne‑a ajutat să înțelegem cum prin fiecare botez la care luăm parte, retrăim propriul nostru botez, slujbă curăţitoare de patimi şi de păcat. Tot aşa, prin fiecare copil pe care îl creştem ne retrăim copilăria, vârsta curăţiei, a celora cărora le e promisă de Însuşi Mântuitorul Împărăţia Cerurilor.

Iată unul din frumoasele daruri primite din partea naşilor, a părinţilor şi a celor prezenţi la sfânta slujbă a botezului, de nou‑însemnata cu numele lui Hristos, Iustina:

Când ai venit pe lume, al nostru îngeraş,
Era pe timpul Slujbei în tot sfântul lăcaş;
Aşa să‑ţi fie‑ntreaga viaţă pe pământ:
O slavă ne‑ncetată lui Dumnezeu cel Sfânt.

Să îţi dea Domnul daruri din cele minunate:
Înţelepciune, milă, iubire, bunătate.
Să fii lumină celor care te întâlnesc
Şi fiică ascultătoare Părintelui Ceresc.

Iar Sfinţii Trei Ierarhi care te‑au ocrotit
În ziua‑n care‑n pace pe lume ai venit
Să‑ţi fie călăuză spre luminarea minţii
Şi spre rodirea‑n suflet a tainelor credinţii.

Sfântul Iustin Martirul, filosof înţelept,
Să  îţi deschidă‑n faţă mereu drumul cel drept;
Să‑ţi fie dreaptă fapta  şi vorba pentru toţi
Aşa precum arată şi numele ce‑l porţi.

Părintele Mircea şi preoteasa Iulia FILIP
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi”,
Romainville‑Paris

Note:

1. Din cuvintele ÎPS Justinian Chira.
2. A se citi, spre exemplu, istoria vulgarei păpuși Barbie în nr. 8/2012 din revista Familia Ortodoxă.
3. Din cuvintele ÎPS Justinian Chira.

Ce daruri primesc copiii?

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni