Ce se schimbă pentru creştinii ortodocşi dacă Parlamentul francez va adopta legea „Căsătoria pentru toţi”?

publicat in Varia pe 19 Ianuarie 2013, 10:45

Franţa este o nouă ţară europeană în care se pune problema legalizării căsătoriei între persoane de acelaşi sex. Un proiect de lege intră în dezbaterea Parlamentului francez începând cu 29 ianuarie 2013. Proiectul, însă, este mult mai amplu, implicând şi adopţia copiilor de către cuplurile de acelaşi sex, precum şi procrearea medical asistată.   grey and farrar dating agency | https://apostolia.eu/index.php/hackney-speed-dating/ | dating gurgaon | best mobile apps for dating

Sfânta Taină a cununiei

O lege civilă nu priveşte decât societatea civilă. Dacă ea este în acord cu legea divină, atunci e şi binecuvântată. Dacă, în schimb, o contrazice pe cea divină, o astfel de lege civilă nu‑i implică pe creştini. Chiar şi în cazul în care instituţia civilă a căsătoriei ar dispărea, Biserica, atât cât va exista, va continua să sfinţească dragostea pe care un bărbat şi o femeie o primesc de la Dumnezeu. Taina Bisericii înseamnă a‑I oferi lui Dumnezeu darul ce de la El vine şi a‑l primi din nou de la El, sporit în Har. Persoanele de acelaşi sex care ar beneficia de căsătoria civilă nu pot aştepta ca Biserica să încununeze starea lor, deoarece raţiunea divină, exprimată în Sfânta Scriptură, este alta. Pentru ortodocşi, căsătoria pentru toţi nu este acceptabilă pentru încă un motiv: căsătoria religioasă reprezintă un angajament din partea perechii bărbat‑femeie să trăiască o viaţă euharistică în mijlocul comunităţii, în văzul tuturor şi cunoscută de toţi.

Adopţia

Dacă acei copii încredinţaţi spre adopţie la cupluri de acelaşi sex cer pentru ei înşişi Sfântul Botez sau dacă altcineva îl cere pentru ei, atunci Biserica îi va primi ca pe orice altă persoană, spre mântuirea lor şi a apropiaţilor lor, cu toată dragostea Tatălui manifestată în Biserica lui Hristos. Aceasta va pune în evidenţă rolul naşilor de botez. În schimb, un cuplu de persoane de acelaşi sex nu va putea aştepta ca Biserica să le binecuvânteze adopţia unui copil, deoarece, din punctul de vedere al tradiţiei biblice, perechea adamică a bărbatului şi a femeii – oricare ar fi slăbiciunile lor, ca persoane – este cea care are vocaţia nu numai a procreării, ci şi a educării copiilor în adevărata credinţă şi cunoaştere a lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru adopţie, care se găseşte în Marele Moliftelnic, este făcută pentru soţii cununaţi în Biserică.

Copiii concepuţi artificial

Aceeaşi atitudine pastorală se extinde şi la copiii concepuţi artificial – procrearea medical asistată, aşa cum o numeşte noul proiect de lege – şi care vor veni în lume prin tot felul de artificii care sunt deja în plan! Nu există viaţă fără îngăduinţa lui Dumnezeu. Citim şi în Sfânta Scriptură că multe persoane au văzut lumina zilei în urma unor situaţii foarte dificile (violenţă şi păcate de tot felul). Existenţa acestor persoane nu poate fi în niciun caz străină de voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Însuşi este Creatorul vieţii, El pune pecetea chipului Său în fiecare persoană. Conform învăţăturii ortodoxe, începând din momentul concepţiei, fiinţa umană este întreagă: trup, suflet, duh, persoană. Dacă aceşti copii, aceste persoane, doresc să primească Sfântul Botez, adică dacă vor să trăiască conform voii lui Dumnezeu şi să cunoască mântuirea în Hristos, ei sunt şi vor fi primiţi fără nicio discriminare, aşa cum sunt şi, de exemplu, copiii născuţi în urma unui viol.

De acord cu orice?

Acest lucru nu înseamnă că Biserica binecuvântează absolut orice! În special, ea deplânge manipulările abuzive ale vieţii create de Dumnezeu şi intervenţiile indiscrete prin care omul tinde să înlocuiască voinţa divină sau să fugă de responsabilitatea pe care Domnul i‑a încredinţat‑o; Biserica se roagă cu lacrimi şi pentru toţi embrionii care sunt omorâţi cu sânge rece, ca şi pentru ucigaşii lor.

Sursa: www.sagesse‑orthodoxe.fr