Adaugat la: 1 Iulie 2009 Ora: 15:14

Comunicat de presă comun al Patriarhie Române și al Adunării Episcopilor Ortodocși din Franța

Vineri, 10 iulie 2009, în localurile Catedralei române „Sfinţii Arhangheli” din Paris (rue Jean de Beauvais), o delegaţie a episcopilor membri ai Adunării Episcopilor Ortodocşi din Franţa (Assemblée des Évêques Orthodoxes de France – AEOF) s-a întâlnit cu Patriarhul Daniel, primatul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia vizitei pastorale a Preafericirii Sale în Franţa.

Patriarhul Daniel a fost însoţit de mitropoliţii Teofan al Moldovei şi Bucovinei şi Irineu al Olteniei, precum şi de Preasfinţitul Ioachim, episcop vicar al Episcopiei Romanului. Din partea AEOF au participat mitropoliţii Emanuel (Patriarhia Ecumenică, preşedinte AEOF) şi Iosif (Patriarhia Română, secretar AEOF), arhiepiscopii Gabriel (Arhiepiscopia Bisericilor Ortodoxe Ruse, Exarhat al Patriarhiei Ecumenice, trezorier AEOF) şi Inochentie (Patriarhia Moscovei), Preasfinţitul Marc (episcop vicar, Patriarhia Română), precum şi domnul Carol Saba (secretar adjunct şi responsabil cu comunicarea în cadrul AEOF). Mitropolitul Ioan (Patriarhia Antiohiei) nu a putut participa fiind reţinut la o întâlnire a parohiilor ortodoxe antiohiene din Marea Britanie, programată cu mult timp înainte. De asemenea, Preasfinţitul Luca (Patriarhia Serbiei) a fost absent din cauza unei deplasări pastorale în afara Franţei.

Întâlnirea cu Patriarhul Daniel a permis membrilor AEOF să rememoreze etapele evoluţiei acestui organism inter-episcopal din Franţa, începând cu întâlnirile informale ale Comitetului Inter-Episcopal Ortodox, iniţiate în 1967, şi până la fondarea, în 1997 (ca urmare a recomandărilor presinodale de la Chambésy în 1990 şi 1993), unei instanţe episcopale oficiale, AEOF, care asigură coordonarea lucrării ortodoxe comune şi a reprezentării Bisericii Ortodoxe din Franţa pe lângă instanţele oficiale, ecumenice şi inter-religioase din această ţară.

Episcopii ortodocşi din Franţa s-au bucurat să poată discuta cu Preafericitul Părinte Daniel în lumina celei de-a IV-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale, ţinută la Chambésy în iunie 2009, unde delegaţiile Bisericilor Ortodoxe autocefale au confirmat o viziune eclezială comună pentru o mai bună organizare canonică a Bisericilor Ortodoxe în Occident. Ei au făcut referire cu satisfacţie la climatul de încredere ce s-a instalat între Bisericile Ortodoxe de la întâlnirea Primaţilor ortodocşi din octombrie 2008 de la Constantinopol, la reuniunile irenice şi constructive care au avut loc în ultima vreme la Patriarhia Ecumenică între Patriarhii Bartolomeu şi Daniel, şi cele de la începutul lunii iulie între Patriarhii Bartolomeu al Constantinopolului şi Chiril al Moscovei.

După ce au prezentat organizarea internă a AEOF (colegiu episcopal asistat de 7 comisii, toate formate din clerici şi laici), episcopii ortodocşi din Franţa au ţinut vorbească Patriarhului Daniel atât despre dificultăţile care se ivesc, cât şi despre binecuvântările primite pe această cale a armoniei inter-ortodoxe dorită de Mântuitorul Iisus Hristos. Discuţiile au subliniat importanţa acestei lucrări comune, care îi priveşte nu doar pe ortodocşii din emigraţie (ai căror copii şi nepoţi sunt deplin integraţi şi cetăţeni francezi), ci şi pe ortodocşii nativi din Franţa, intraţi în comuniune cu Biserica Ortodoxă.

La rândul lui, Patriarhul Daniel a prezentat delegaţia care-l însoţea şi a explicat organizarea Patriarhiei Române, precum şi provocările la care aceasta trebuie să facă faţă. Preafericirea Sa a ţinut apoi să-i felicite pe episcopii ortodocşi din Franţa pentru „duhul de co-responsabilitate şi co-fraternitate de care au dat dovadă în lucrarea împlinită în Franţa”, declarându-se foarte bucuros să audă şi să vadă lucrarea frăţească activă a Adunării Episcopilor Ortodocşi din Franţa. „Vocea Ortodoxiei se face auzită când lucrăm împreună”, a mai precizat Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a împărtăşit episcopilor că prezenţa ortodoxă în Occident este „o continuă preocupare pentru Bisericile-mame”, pentru că „Dumnezeu face ca ceea ce pare un hazard al istoriei să primească o profundă justificare eclezială”. Patriarhul Daniel a mai precizat că „scopul prezenţei noastre misionare şi pastorale în Occident este şi rămâne mântuirea sufletelor credincioşilor noştri, atât a celor care îşi părăsesc ţările de origine, cât şi a ortodocşilor nativi în Occident, fiindcă există o Ortodoxie locală nativă în Occident, pe care trebuie să o luăm foarte în serios”. În acest context, Preafericitul Daniel a ţinut să sublinieze că experienţa AEOF „este una din cele mai bogate, dacă nu chiar cea mai bogată şi mai promiţătoare din Occident”, precizând în acest sens că „şcoala teologică de la Institutul Saint-Serge a contribuit mult, şi nu doar pentru Franţa, ci pentru întregul Occident”.

Patriarhul Daniel a insistat asupra necesităţii de a stabili o cooperare regulată între Ortodoxia din Orient şi cea din Occident pentru ca fiecare să profite de experienţa celuilalt în diferite domenii, dar mai ales în cel al pastoralei şi a comunicării Bisericii. La rândul lui, Mitropolitul Teofan a spus că „adunările episcopale din Occident au vocaţia să reuşească”, insistând asupra importanţei experienţei inter-ortodoxe variate din Occident. „Aici sunteţi obligaţi să vieţuiţi împreună şi întreaga Ortodoxie are de profitat din aceasta”. „Şi noi suntem obligaţi să vieţuim împreună ca ortodocşi, dar nu ştim să o facem în duh de unitate. Experienţa voastră poate ajuta Bisericile autocefale şi lucrarea voastră este capitală în acest sens”.

La sfârşitul reuniunii Patriarhul Daniel a dăruit fiecărui membru al delegaţiei episcopilor ortodocşi din Franţa un engolpion şi mai multe cărţi despre Biserica Ortodoxă Română. Preafericirea Sa i-a invitat pe episcopi în România la Patriarhie pentru a continua aceste schimburi utile, îmbogăţitoare şi ziditoare pentru întreaga Biserică.

[Paris, 14 iulie 2009]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Întâlnirea cu Patriarhul Daniel se înscrie în cadrul reuniunilor dorite de AEOF cu primaţii Bisericilor Ortodoxe locale reprezentate în sânul său, şi care au ca scop explicarea modului de lucru inter-episcopal din sânul AEOF precum şi perspectivele dezvoltării lui în contextul pan-ortodox de astăzi. Aceste reuniuni au fost iniţiate în noiembrie 2004 printr-o vizită făcută Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului, la sediul Patriarhiei Ecumenice de la Istanbul, urmată în iulie 2007 de o vizită făcută Patriarhului Ignatie al IV-lea al Antiohiei, la sediul Patriarhiei de la Damasc, precum şi de întâlnirea cu vrednicul de pomenire Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei, cu ocazia vizitei sale oficiale în Franţa, în octombrie 2007.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact de presă Mitropolia Română a Europei Occidentale şi Meridionale
Email: contact@mitropolia.eu
Preot Marc Antoine Costa de Beauregard – Preot Iulian Nistea
Tel : 06 60 20 41 64 --- Tel: 06 03 31 80 33

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact de presă AEOF
Carol Saba – Responsabil cu comunicarea
Email : carol.saba@wanadoo.fr
Tel (portabil) : + 33 (0) 6 20 18 46 77 --- Tel/Fax : + 33 (0) 1 45 33 43 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni