Adaugat la: 1 Septembrie 2008 Ora: 15:14

Sesiune de iniţiere în psaltica bizantină de la Mănăstirea Cantauque din 13 - 18 iulie 2008

Sesiune de iniţiere în psaltica bizantină de la Mănăstirea Cantauque din 13 - 18 iulie 2008
Programul acestei sesiuni a cuprins o prezentare generală a muzicii bizantine, apoi învăţarea de semne ale psalticii prin intermediul exerciţiilor progresive. Unele părţi din Sfânta Liturghie au permis ilustrarea acestei predări de bază şi prezentarea teoriei câtorva tonuri (moduri).

Acest program consistent nu a fost, totuşi, decât o iniţiere: cum sa stăpâneşti o notaţie complexă şi fineţurile unei muzici orientale multiseculare în mai puțin de o săptămână? De aceea câţiva participanţi şi-au exprimat dorinţa de a continua ceea ce au început.

Aşadar, s-a proiectat o sesiune de “nivelul 2” pentru aceasta iarna care ar putea avea loc, de exemplu, în timpul vacanţei şcolare din februarie 2009 (din 16 în 20).


MUZICA BIZANTINĂ PENTRU OCCIDENT

Psaltica bizantină este muzica tradiţională a Bisericii Ortodoxe[1]. Ea este încă singura cunoscută în Bisericile de limbă greacă şi arabă. În România, ea coexistă alături de compoziţii polifonice, fie clasice, fie populare.
În Occident, în comunităţile ortodoxe în care se utilizează de obicei psaltica, cum este adesea cazul parohiilor româneşti, se simte nevoia adaptării acestei muzici la limba locală, cerută să fie folosită din ce în ce mai mult în săvârşirea Sfintei Liturghii. Avantajul psalticii este evident : cântăreţii şi mulţimea pot trece cu uşurinţă de la o limbă la alta fără disonanţă, fără contrast. Astfel, acelaşi tropar în greacă, română, franceză, italiană, spaniolă, engleză…poate fi cântat în acelasi ton. Slujbele câştigă în coerenţă şi în calitate.
Trebuie să sperăm că se va crea cu timpul un adevărat repertoriu de muzică bizantină în diferitele limbi occidentale. Iniţiativa este enormă, evident, şi dintre cele mai delicate. Pentru a fi dusă la bun sfârşit ea cere mari competenţe muzicale, precum şi o cunoaştere perfectă a limbii. În definitiv aceasta cere traduceri de calitate cât mai fidele cu putinţă textelor originale greceşti.
Acestei activităţi a Bisericii se dedică de 25 de ani modesta noastră mănăstire de la Cantauque pentru limba franceză : să poată contribui munca ei la edificarea Bisericii ortodoxe pentru o frumoasă mărturisire a Adevărului.

[1]Slavii dispun de propria lor muzică modală, « znamenie » folosită încă în mănăstiri.

Sesiune de iniţiere în psaltica bizantină de la Mănăstirea Cantauque din 13 - 18 iulie 2008

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni